Espinaler-escopinyes ol120 45/55

unitat

Referència: 002551000008

Descripcció

L'escopinya (Cerastoderma edule) és seleccionada en cada campanya. Es couen, es seleccionen les mides i s'envasen a granel. El processat, manipulació i obtenció del producte final s'efectuen complint en tot el procés les normes higienicosanitàries vigents així com les bones pràctiques de manipulació.

Es porta a terme a tot el procés un sistema d'autocontrol i seguiment de punts crítics (HACCP).

ORIGEN: producte elaborat a Espanya.